Monitoring Dostępności

portal edukacyjny

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.