Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W imieniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w załączeniu przekazujemy do Państwa wiadomości informację o możliwości zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W załączonym dokumencie znajduje się projekt zmiany ustawy, wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.

Termin konsultacji mija 23 listopada 2021 r.

Jeden komentarz “Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.”

  • Oceń:

    Agnieszka Gontarz

    mówi:

    Polski Związek Głuchych jest Liderem projektu pn. Strażnicy dostępności, nr POWR.02.16.00-00-0112/20-00, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Lider projektu przygotował opinię w oparciu o wewnętrzne konsultacje z przedstawicielami niektórych organizacji pozarządowych w ramach powyższego projektu.

    Skonica par21112314420

Dodaj komentarz