Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Konsultacje publiczne projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług – Monitoring Dostępności

Konsultacje publiczne projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Rządowego Centrum
Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” zamieszczony został projekt ustawy
o dostępności niektórych produktów i usług (numer w wykazie UC119).

Ustawa wdroży do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług
zwaną Europejskim aktem o dostępności (z j. ang. European Accessibility Act, EAA).
Po ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z 4 kwietnia 2019 r., a następnie ustawie o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r., EAA to kolejny kamień milowy
w budowaniu przestrzeni społecznej otwartej na potrzeby wszystkich, niezależnie od
sprawności fizycznej, intelektualnej czy w zakresie zmysłów.
Celem dyrektywy EAA jest stworzenie jednolitego i nowoczesnego zestawu zasad
dostępności produktów i usług. Jej wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich UE
zagwarantuje jasność wymogów dla firm działających na rynku unijnym oraz dostępność
dla konsumentów.

EAA ma wspierać usuwanie istniejących przeszkód w dostępie do najpowszechniejszych
produktów i usług. Obowiązki stosowania wymogów dostępności będą dotyczyły tych
podmiotów gospodarczych, które oferują produkty lub usługi wymienione w dyrektywie.
Chodzi o takie produkty i usługi jak: sprzęt komputerowy, smartfony, bankomaty, terminale
płatnicze, usługi handlu elektronicznego, bankowości detalicznej, informacji cyfrowej
w transporcie pasażerskim.


Z dostępności najczęściej korzystają osoby ze szczególnymi potrzebami. To warunek ich
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym czy gospodarczym.
Dostępność posiada jednak szerszy wymiar społeczno-gospodarczy. Służy wszystkim: dla
firm jest czynnikiem rozwoju, innowacyjności i zwiększonych zysków. Dla konsumentów,
członków społeczeństwa – wygodą użytkowania przestrzeni.
Ustawa wdrażająca EAA uzupełni koordynowany przeze mnie Program Dostępność Plus
o wymiar rynkowy, ugruntowując dostępność jako standard, już nie tylko w instytucjach
publicznych, ale również w działalności podmiotów gospodarczych.
W celu łagodzenia ewentualnych trudności w stosowaniu wymogów ustawy, podmioty
gospodarcze będą mogły skorzystać z klauzul ochronnych, pozwalających na odstąpienie
od tych wymogów, które będą stanowiły dla nich nieproporcjonalne obciążenie. Będzie się
to odbywało pod ścisłymi warunkami określonymi w ustawie.
Natomiast w celu ochrony konsumentów i zabezpieczenia ich interesów i uprawnień
w zakresie dostępności, projekt ustawy określa zasady dochodzenia przez nich swoich
praw. Prawo zgłaszania reklamacji oraz zawiadamiania właściwego organu
o niespełnianiu wymogów dostępności będzie miał każdy konsument.

Termin na wdrożenie dyrektywy upływa 28 czerwca tego roku, a przepisy ustawy
wdrożeniowej mają obowiązywać jej adresatów trzy lata później, tj. od czerwca 2025 roku.
Zapraszam do zapoznania się z projektem ustawy i aktywnego udziału w dyskusji nad jej
ostatecznym kształtem.

Termin konsultacji mija 30 kwietnia 2022 roku.

Zapraszamy do zgłaszania uwag w ramach projektu Strażnicy dostępności.

Poniżej znajduje się link do strony internetowej, na której został ogłoszony projekt.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12358257/katalog/12865984#12865984

Dodaj komentarz