Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Konsultacje społeczne projektu polityki młodzieżowej m.st. Warszawy – Monitoring Dostępności

Konsultacje społeczne projektu polityki młodzieżowej m.st. Warszawy

Urząd Miasta Warszawy przygotował projekt polityki młodzieżowej m.st. Warszawy. W dokumencie określono priorytety, wartości i postawy, które są kluczowe w pracy z młodzieżą. Będą one wytycznymi dla władz miasta, miejskich instytucji i wszystkich podmiotów współpracujących z młodzieżą lub na jej rzecz.

Zaproszenie do konsultacji skierowano szczególnie do samych zainteresowanych – młodzież w wieku 13-26 lat i osoby dorosłe, które realizują działania dla młodych lub na co dzień współpracują z młodzieżą (w tym rodziców, nauczycielki i nauczycieli, pracowniczki i pracownicy domów kultury, bibliotek i innych).

Konsultacje trwają do 8 października. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://konsultacje.um.warszawa.pl/mloda_warszawa

Ankiety edukacyjne

Nie ma jeszcze ankiet w tym wpisie.

Jeden komentarz “Konsultacje społeczne projektu polityki młodzieżowej m.st. Warszawy”

  Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623
 • Oceń:

  Ilona Radziwon-Kamińska

  mówi:

  Przykład Projektu polityki młodzieżowej m.st. Warszawy możemy rozpatrywać na wielu płaszczyznach, to jest: zapewnienia minimalnych wymogów dostępności (architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej), jak również zapewnienia równości szans i niedyskryminacji.

  ETAP PIERWSZY KONSULTACJI
  1. Określamy filar Monitoringu (tu: Zgodność praktyki stosowania przepisów prawa z zasadami dostępności);
  2. Określamy podstawę prawną Projektu polityki młodzieżowej (uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
  3. Czytamy dokument i sprawdzamy czy w treści uwzględniono kwestie dotyczące zapewnienia dostępności, zachowania równości szans i niedyskryminacji, o których mowa w obowiązujących przepisach prawnych.
  4. Tworzymy matrycę dokumentu, o której mowa w materiałach szkoleniowych z warsztatu Metodologia monitoringu.

  MATRYCA Projektu polityki młodzieżowej m.st. Warszawy

  Nazwa dokumentu: Projekt polityki młodzieżowej m.st. Warszawy (Podstawa prawna: uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
  Jednostka odpowiedzialna za treść dokumentu i konsultacje: Centrum Komunikacji Społecznej
  Badany obszar dostępności: zapewnienie równości szans i niedyskryminacji
  Termin konsultacji: 8 października 2021 r.
  Podmioty na które nastąpi oddziaływanie: młodzież m.st. Warszawy
  Zasięg: lokalny
  Link do dokumentu: http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/projekt_polityki_mlodziezowej.pdf

  Poniżej wskazuję wybrane kierunki działań, które mogłyby stanowić interwencję w obszarze Zapewnienie równości szans i niedyskryminacji

  1. Na stronie internetowej Urzędu Miasta st. Warszawy (https://konsultacje.um.warszawa.pl/mloda_warszawa) czytamy, że „Polityka to dokument strategiczny o ogólnym charakterze, nie znajdziemy tu konkretnych projektów czy działań. Znajdziemy natomiast kierunki, w których miasto powinno się rozwijać, by młodzi czuli się tu dobrze”.
  Tak ogólne sformułowanie oznacza że w polityce tej powinny znaleźć się także kwestie dotyczące młodzieży z niepełnosprawnością. W treści Projektu polityki młodzieżowej m.st. Warszawy brak jest określenia „osoba z niepełnosprawnością”, „niewidomy”, „głuchy” itd. mimo, iż jako wartość przyjęto „zachowanie równości” ograniczając je do kryterium wieku. Można zastanowić się skąd wynika pominięcie w treści projektu Polityki osób z niepełnosprawnością.

  ETAP DRUGI – WYPRACOWYWANIE REKOMENDACJI

  Przykładowa interwencja dotycząca treści Projektu polityki młodzieżowej m.st. Warszawy (+ analiza SWOT lub Ocena Skutków Interwencji do każdej z planowanych interwencji):
  1. Można wnioskować o ujęcie osób z niepełnosprawnością w treści definicji pojęcia „młodzież”, tworząc nową definicję.
  2. Rozszerzenie katalogu priorytetów i wartości, których dotyczy Projekt polityki młodzieżowej m.st. Warszawy o priorytety i wartości istotne z punktu widzenia młodzieży z niepełnosprawnością.

  Interwencja: poprzez różne formy

  I. Spotkania i warsztaty
  1. Otwarte spotkanie on-line
  • 4 października (poniedziałek), 17:30-19:30
  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na politykamlodziezowa@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym

  2. Warsztaty z organizacjami pozarządowymi działającymi z młodzieżą i na jej rzecz
  • 27 września (poniedziałek), 14-17
  • jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, napisz na politykamlodziezowa@um.warszawa.pl

  3.Spotkanie z instytucjami miejskimi działającymi z młodzieżą i na jej rzecz
  • 28 września (wtorek), 10-13 w Centrum Edukacji Historycznej przy Wolskiej 46/48
  • jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, napisz na politykamlodziezowa@um.warszawa.pl

  4. Warsztaty z młodzieżowymi radnymi
  • 29 września (środa), 17-20
  • jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, napisz na politykamlodziezowa@um.warszawa.pl

  Spotkania w przestrzeni miasta
  • 24 sierpnia (wtorek), 15-19, ogród Wolskiego Centrum Kultury przy Działdowskiej 6
  • 25 sierpnia (środa), 11-15, bulwary nad Wisłą przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej
  • 26 sierpnia (czwartek),11-15, plaża Poniatówka
  • 6 września (poniedziałek), 16-20, na tyłach Nowego Teatru przy Madalińskiego 10/16
  • 7 września (wtorek), 16-20, bulwary na Wisłą koło Syrenki

  Ankieta on-line
  • możesz ją wypełnić TUTAJ>>

  Gra miejska
  • od 23 sierpnia do 3 października
  • w kilku dzielnicach Warszawy
  • więcej o grze przeczytasz TUTAJ>>

  Mejl
  • możesz przesłać swoją opinie na politykamlodziezowa@um.warszawa.pl.

  Mając na uwadze zapewnienie minimalnych wymogów związanych z dostępnością można powyższe formy konsultowania omawianego dokumentu rozpatrywać z perspektywy osoby z niepełnosprawnością, która chciałaby zgłosić uwagi do treści powstającej polityki młodzieżowej.

  Przykładowo:
  1) czy podczas spotkań online i stacjonarnych będzie obecny tłumacz języka migowego;
  2) czy miejsca spotkań stacjonarnych dostosowane są do osób z niepełnosprawnością (np. na którym piętrze budynku zaplanowano spotkanie, czy jest winda/ podjazd dla osób poruszających się na wózkach, czy na spotkanie stacjonarne przewidziane na plaży Poniatówka można wjechać wózkiem inwalidzkim i wózkiem dziecięcym);
  3) czy gra miejska uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnością (np. na jakiej wysokości umieszczono skrytki, czy osoba poruszająca się na wózku będzie miała możliwość dojazdu do skrytki);
  4) czy podczas warsztatów stacjonarnych uwzględnia się potrzeby osób z niepełnosprawnością, np. tłumacz PJM, materiały w druku powiększonym, materiały w alfabecie Braille’a

  ETAP TRZECI – WDRAŻANIE REKOMENDACJI
  Zalecana forma interwencji: oficjalne pismo (złożone osobiście w siedzibie urzędu/wysłane drogą mailową – z potwierdzeniem odbioru)

Dodaj komentarz