Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Przebieg Konferencji z 27.09.2022 – Monitoring Dostępności

Przebieg Konferencji z 27.09.2022

W dniu 27 września 2022 r. w formie hybrydowej odbyła się Konferencja podsumowująca projekt ,,Strażnicy dostępności”.

Organizatorami Konferencji był Polski Związek Głuchych wraz z Polskim Forum Osób
z Niepełnosprawnościami

Celem konferencji było zaprezentowanie efektów projektu ,,Strażnicy dostępności”, w ramach którego został przeprowadzony monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności oraz propagowanie wiedzy z zakresu dostępności.

W projekcie udział wzięło 12 organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz 36 pracowników/wolontariuszy tych organizacji.

Podczas Konferencji uczestnicy projektu przedstawili przebieg i wyniki realizowanych przez siebie interwencji, które były zróżnicowane zarówno w zakresie skali, jak i tematyki. Natomiast łączył je aspekt tworzenia prawa w zakresie dostępności, jak również weryfikowania stosowania przepisów dostępnościowych w praktyce.

Uroczystą chwilą było wręczenie statuetek organizacjom biorącym udział w projekcie oraz medali ich pracownikom/wolontariuszom i danie tytułu Strażników Dostępności.

W takcie Konferencji został zaprezentowany podręcznik ,,Prawo na Straży dostępności”, który powstał w ramach realizowanego projektu. Podręcznik zawiera opis testowanej metodologii monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności oraz przykłady zrealizowanych interwencji.

W drugiej części Konferencji odbyły się dwie intrygujące debaty dyskusyjne. W debatach wzięli udział Eksperci z wiedzą i doświadczeniem. Eksperci odpowiadali na pytania uczestników konferencji, które zostały nadesłane przy rejestracji. Każdy zainteresowany wymiarem dostępności, miał możliwość zapoznania się podczas debaty z aktualnym stanem dostępności w Polsce.

  1. DOSTĘPNOŚĆ W PRAKTYCE.

Donata Kończyk, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. Dostępności, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Przemysław Herman,  z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Jacek Zadrożny,Ekspert ds. dostępności Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Łukasz Iwancio, Naczelnik Wydziału ds. Postępowań Skargowych,  Departamentu ds. Dostępności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  • PRZYSZŁOŚĆ JEST DOSTĘPNA. O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG NA RYNKU KOMERCYJNYM.

Joanna Milczarek, MBank, Grupa robocza ds. dostępności usług bankowych Związku Banków Polskich

Tadeusz Joniewicz, Sustainability & ESG Expert, Allegro

Zuzanna Raszkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Życzymy każdemu prowadzenia działań strażniczych w obszarze dostępności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wspierajmy dostępność.

Konferencja była tłumaczona na polski język migowy.

Projekt Strażnicy dostępności realizowany jest przez Polski Związek Głuchych oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Dodaj komentarz