Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Rządowy projekt ustawy o ekonomii społecznej już w Sejmie – Monitoring Dostępności

Rządowy projekt ustawy o ekonomii społecznej już w Sejmie

7 czerwca 2022 – Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 2321

8 czerwca 2022 – Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

22 czerwca 2022 – I czytanie na 57. Posiedzeniu Sejmu, Skierowano do: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Celem projektowanej regulacji jest aktywne włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności: bezrobotnych czy też osób niepełnosprawnych, przez tworzenie wysokiej jakości, stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ekonomia społeczna ma stanowić narzędzie reintegracji społecznej i zawodowej, realizować cele zatrudnieniowe, a także wspierać szeroko rozumiany rozwój lokalny w jednostkach samorządu terytorialnego. Wsparcie rozwoju lokalnego wydaje się być w szczególności pożądane w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na usługi społeczne wiążące się przede wszystkim ze zmianami demograficznymi w Polsce.

Przebieg procesu legislacyjnego:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=CC1F2D3F1A3EF9E5C125885B0034EEA0

Treść projektu ustawy oraz uzasadnienie:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2321

Dodaj komentarz