Deklaracje Dostępności jako źródło informacji dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach projektu "Strażnicy dostępności", uwaga jednej z organizacji została zwrócona na Deklaracje Dostępności, które podmioty publiczne zobowiązane są do publikowania na stronach internetowych, na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848). 

Przeprowadzono monitoring stosowania prawa obejmujący kilkadziesiąt podmiotów. Wśród najważniejszych ustaleń należy wskazać, że:

1. Deklaracja Dostępności jest istotnym źródłem informacji o dostępności podmiotów publicznych. Niestety, wciąż nie wszystkie zobowiązane podmioty Deklaracje takie przygotowują i zamieszczają na stronach internetowych, 

2. W części z badanych, zamieszczonych Deklaracji nie zawarto wymaganych ustawowo informacji (np. o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online). W części przypadków należy wskazać również na brak uporządkowania zamieszczanych informacji,

3. Potencjał informacyjny Deklaracji Dostępności wydaje się niewykorzystanym w pełni.

Dodaj komentarz