Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Dostępność planowanych lubelskich aktywności jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 – Monitoring Dostępności

Dostępność planowanych lubelskich aktywności jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmiku Wojewódzkiego zdecydował się sprawdzić dostępność aktywności planowanych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży, jaką Lublin ma się stać w 2023 roku.

W ramach monitoringu planowane było sprawdzenie, czy jest w tej inicjatywie miejsce także dla młodzieży z niepełnosprawnością oraz jak organizatorzy przewidują zabezpieczenie potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Program zwycięskiej aplikacji konkursowej Lublin 2023 zawierał ponad 80 działań, a była to lista otwarta. Ze strony wydarzenia wynikało, że dostępność jest jedną z wyznawanych wartości, nie wiadomo jednak, czy chodziło o dostępność w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy o dostępność rozumianą jako np. dostęp do kultury.

Prócz spraw związanych stricte z dostępnością, planowane było także sprawdzenie poziomu partycypacji młodzieży z niepełnosprawnością w tworzeniu programu wydarzeń i samych inicjatyw, czyli organizacji Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Kluczowym punktem interwencji była rozmowa uczestników projektu z przedstawicielami Biura Partycypacji Społecznej Miasta Lublin, odpowiedzialnymi za organizację tego wydarzenia.

Wniosek z rozmowy był jeden: należy zintensyfikować udział osób z niepełnosprawnościami w procesie tworzenia dostępnych wydarzeń podczas Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Wskazano więc następujące rekomendacje:

  • należy uwzględniać w każdej z planowanych inicjatyw, wchodzących w skład Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, wytyczne dotyczące dostępności w każdym z jej obszarów: architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej,
  • należy poszerzyć katalog kanałów informowania o wydarzeniach i poszczególnych inicjatywach tworzących Europejską Stolicę Młodzieży 2023,
  • przydatne byłoby konsultowanie publikowanych treści ze środowiskiem, a także przeszkolenie osób zajmujących się przygotowywaniem treści i ich upowszechnianiem z zakresu zasad przygotowywania dostępnych komunikatów,
  • istotne byłoby nawiązanie ściślejszej współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami – kluczowa powinna być troska o reprezentację środowiska na każdym z etapów realizowania założeń Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023,
  • ważne jest uwzględnienie kwestii niepełnosprawności w formularzu umożliwiającym zgłoszenie chęci zorganizowania wydarzenia w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023,
  • istotne jest również uwzględnienie w każdym z realizowanych wydarzeń wszystkich ogniw łańcucha dostępności.

Dodaj komentarz