Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Dostępność usług realizowanych poprzez strony internetowe lokalnych urzędów i podmiotów publicznych – Monitoring Dostępności

Dostępność usług realizowanych poprzez strony internetowe lokalnych urzędów i podmiotów publicznych

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych postanowił objąć monitoringiem dostępność stron internetowych lokalnych podmiotów publicznych. Doświadczenia własne uczestników projektu wskazują bowiem, że mimo obowiązywania od lat przepisów dotyczących konieczności dostosowywania stron internetowych przez podmioty publiczne, codzienna praktyka w tym obszarze wygląda bardzo różnie. Dotyczy to w dużym stopniu stron prowadzonych przez organy samorządu.

Dlatego uczestnicy projektu zaplanowali monitoring dostępności stron internetowych lokalnych urzędów oraz jednostek prowadzonych przez samorządy, ponieważ brak dostępności tych stron jest najbardziej dotkliwy dla mieszkańców Olsztyna i województwa (a także licznie przybywających do regionu turystów), a istnieje podejrzenie, że – ze względów finansowych lub innych – mogą nie być dostępne.

W ramach monitoringu zaplanowano zbadanie na wskazanych poniżej stronach możliwości skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z konkretnych usług i funkcjonalności, z których są w stanie skorzystać osoby pełnosprawne, przy czym szczególnie ważnym elementem jest możliwość kontaktu z daną instytucją.

Badanie wykazało, że część elementów stron internetowych lokalnych podmiotów publicznych wciąż nie spełnia wymogów dostępności, wynikających z obowiązujących przepisów. Jest to tym bardziej trudne do zaakceptowania, że są to często kluczowe funkcjonalności, bez których serwisy te… tracą sens dla użytkowników z niepełnosprawnościami. Rodzi to uzasadnioną obawę o równy dostęp podmiotu publicznego dla wszystkich.

Funkcjonalności te mogą być różne, zależnie od funkcji pełnionej przez daną stronę. To po stronie właściciela witryny konieczna jest troska o prawidłowe określenie zarówno jej podstawowej funkcji, jak i idących za nią podstawowych choćby funkcjonalności. Czego innego przecież użytkownik szuka na stronie internetowej urzędu miasta, a czego innego na stronie teatru czy pływalni. Wsparciem w zakresie określenia kluczowych funkcjonalności mogą być choćby narzędzia analityczne badające ruch na stronach.

Niezależnie od ww. analizy, podstawową rekomendacją wynikającą z badania jest zapewnienie pełnej dostępności stron internetowych przez zobowiązane do tego podmioty publiczne, także na szczeblu lokalnym.

Jeśli jednak z jakichkolwiek przyczyn jest to na tę chwilę niemożliwe lub nieracjonalne kosztowo (bo np. tworzona jest od podstaw nowa, w pełni dostępna strona), drugą rekomendacją jest zadbanie przynajmniej o dostępność kluczowych dla użytkowników funkcjonalności stron internetowych, dokonaną w oparciu o rzetelną analizę ich potrzeb.

Dodaj komentarz