Osoba z niepełnosprawnością świadkiem zawarcia małżeństwa. Monitoring stosowania prawa.

Jedna z organizacji biorących udział w Projekcie "Strażnicy dostępności", na podstawie sygnałów od swoich członków, zwróciła uwagę na kwestię pełnienia przez osoby z niepełnosprawnościami funkcji świadka zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Przeprowadzono w tym zakresie badanie obejmujące monitoring stosowania prawa przez 16 USC z całej Polski. 

Wśród najważniejszych ustaleń badania należy wskazać:

• występowanie różnorodnych, niejednolitych stanowisk prezentowanych przez Urzędy Stanu Cywilnego dotyczących zarówno kwestii zasadniczych, jak i szczegółowych związanych z pełnieniem przez osoby z niepełnosprawnościami funkcji świadka zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC. Poszczególne interpretacje nierzadko znacznie różniły się, podobnie jak przytoczone podstawy prawne,

• część ze stanowisk i interpretacji USC w różny sposób ograniczała osobom z niepełnosprawnościami udział w życiu społecznym i publicznym, m.in. poprzez formułowanie dodatkowych wymogów,

• część z odpowiedzi przekazanych przez USC była lakoniczna lub/oraz niejasna. Wskazywać to mogło z jednej strony na trudności w interpretacji przepisów prawa, z drugiej natomiast, na trudności w jasnej komunikacji z obywatelem. 

Jeden komentarz “Osoba z niepełnosprawnością świadkiem zawarcia małżeństwa. Monitoring stosowania prawa.”

  • Oceń:

    MentorPFON

    mówi:

    Rekomendacje z badania zostały omówione w toku Konferencji „Strażnicy dostępności”, która odbyła się w Warszawie, z udziałem przedstawicieli organizacji biorących udział w projekcie oraz ekspertów.

Dodaj komentarz