Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Monitoring stosowania prawa.

Wśród zagadnień znajdujących się w sferze zainteresowania organizacji biorących udział w Projekcie "Strażnicy dostępności" należy wymienić problematykę zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w urzędach samorządowych, w tym funkcjonowanie regulacji prawnych w tym zakresie. 

W ramach projektu postanowiono skupić się m.in. na monitorowaniu stosowania obowiązującego prawa w procedurach rekrutacji i procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, a także w odniesieniu do warunków ich pracy, w wybranych 10 instytucjach samorządowych.

Przeprowadzony w ramach projektu „Strażnicy dostępności” monitoring i zebrany materiał badawczy stanowił podstawę do sformułowania szeregu spostrzeżeń oraz wniosków dotyczących problematyki rekrutacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. 

Jeden komentarz “Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Monitoring stosowania prawa.”

  • Oceń:

    MentorPFON

    mówi:

    Rekomendacje z badania zostały omówione w toku Konferencji „Strażnicy dostępności”, która odbyła się w Warszawie, z udziałem przedstawicieli organizacji biorących udział w projekcie oraz ekspertów.

Dodaj komentarz