Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Deklaracje Dostępności – rekomendacje – Monitoring Dostępności

Deklaracje Dostępności – rekomendacje

W ramach projektu "Strażnicy dostępności", uwaga jednej z organizacji została zwrócona na Deklaracje Dostępności, które podmioty publiczne zobowiązane są do publikowania na stronach internetowych, na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Przeprowadzono monitoring stosowania prawa obejmujący kilkadziesiąt podmiotów. Wśród najważniejszych ustaleń należy wskazać, że:

1. Deklaracja Dostępności jest istotnym źródłem informacji o dostępności podmiotów publicznych. Niestety, wciąż nie wszystkie zobowiązane podmioty Deklaracje takie przygotowują i zamieszczają na stronach internetowych, 

2. W części z badanych, zamieszczonych Deklaracji nie zawarto wymaganych ustawowo informacji (np. o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online). W części przypadków należy wskazać również na brak uporządkowania zamieszczanych informacji,

3. Potencjał informacyjny Deklaracji Dostępności wydaje się niewykorzystanym w pełni.

Jedną z najważniejszych rekomendacji wynikającą z badania była konieczność podjęcia skutecznych działań na rzecz umieszczania na stronach internetowych podmiotów publicznych Deklaracji Dostępności. 

Warto podkreślić, że kwestia ta była omawiana w toku jednego z paneli dyskusyjnych w ramach Konferencji "Strażnicy dostępności" - z udziałem zaproszonych przedstawicieli administracji publicznej, ekspertów oraz organizacji biorących udział w projekcie. 

W raporcie z badania sformułowano również bardziej szczegółowe propozycje dotyczące lepszego wykorzystania potencjału informacyjnego Deklaracji Dostępności m.in. poprzez rozbudowanie zawartych w niej treści, a także zmianę układu i struktury Deklaracji. 

Dodaj komentarz