Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Działania koordynatorów dostępności – rekomendacja – Monitoring Dostępności

Działania koordynatorów dostępności – rekomendacja

Wśród zagadnień znajdujących się w sferze szczególnego zainteresowania organizacji zaangażowanych w Projekt "Strażnicy dostępności" można wymienić działalność koordynatorów dostępności w JST powoływanych na mocy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) oraz ewentualne możliwości współpracy koordynatorów z organizacjami pozarządowymi. 

Badanie przeprowadzone przez jedną z organizacji objęło m.in. wybrane urzędy gmin lub miast. W jego ramach podjęto m.in. analizę zadań, jakie w celu zapewnienia dostępności usług świadczonych przez urząd osobom ze szczególnymi potrzebami podejmowali badani koordynatorzy dostępności. 

Ustalono, że charakteryzowały się one ograniczoną, niewielką skalą. Co więcej, ich rozproszony, różnorodny charakter sugeruje, że brak jest wizji pozycji koordynatora w urzędzie, a także narzędzi, pomysłów i koncepcji skutecznych działań. 

W ramach projektu sformułowano propozycję rekomendacji:

Rekomenduje się podjęcie działań mających na celu wymianę doświadczeń, upowszechnianie dobrych praktyk działań koordynatorów (być może z udziałem koordynatora na poziomie wojewódzkim), w tym stworzenie np. „Platformy wymiany dobrych praktyk Koordynatorów dostępności”, a także opracowanie katalogu działań do podjęcia przez koordynatora itp.  

W toku dalszych konsultacji treści powyższej rekomendacji, postanowiono rozszerzyć ją o wzmiankę dotyczącą rekomendacji wykorzystania wypracowanych już materiałów w tym zakresie, np. „Niezbędnika koordynatora dostępności”. https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/niezbednik-koordynatora-dostepnosci

Aktualizacja:

Rekomendacja została omówiona w toku Konferencji "Strażnicy dostępności" z udziałem przedstawicieli organizacji biorących udział w projekcie oraz ekspertów. 

Dodaj komentarz