Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Osoba z niepełnosprawnością świadkiem zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC – rekomendacje – Monitoring Dostępności

Osoba z niepełnosprawnością świadkiem zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC – rekomendacje

Jedna z organizacji biorących udział w Projekcie "Strażnicy dostępności", podjęła kwestię pełnienia przez osobę z niepełnosprawnościami funkcji świadka zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Przeprowadzono w tym zakresie badanie obejmujące monitoring stosowania prawa przez 16 USC z całej Polski. 

Wśród najważniejszych ustaleń badania należy wskazać m.in.:

• występowanie różnorodnych, niejednolitych stanowisk prezentowanych przez Urzędy Stanu Cywilnego dotyczących zarówno kwestii zasadniczych, jak i szczegółowych związanych z pełnieniem przez osobę z niepełnosprawnością funkcji świadka zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC. Poszczególne interpretacje nierzadko znacznie różniły się, podobnie jak przytoczone podstawy prawne,

• część ze stanowisk i interpretacji USC w różny sposób ograniczała osobom z niepełnosprawnościami udział w życiu społecznym i publicznym, m.in. poprzez formułowanie dodatkowych wymogów.

Badanie, choć ograniczone swoją skalą i zakresem, dostarczyło materiał badawczy pozwalający na sformułowanie wniosków i zaproponowanie na ich podstawie rekomendacji:

• dokonanie przeglądu i analizy obowiązujących przepisów prawa regulujących pełnienie funkcji świadka zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stany Cywilnego w kontekście sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Dokonanie oceny ich spójności, a także adekwatności przepisów z prawami osób z niepełnosprawnościami wynikającymi m.in. z Konstytucji RP, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a także innych aktach,

• przeprowadzenie działań szkoleniowych i informacyjnych skierowanych do osób stosujących prawo (pracowników Urzędów Stanu Cywilnego),

Dodatkowo materiał został uzupełniony również o rekomendację:

• opracowanie zwięzłej, jednolitej i jasnej informacji dla osób mających zamiar pełnienia funkcji świadka zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Aktualizacja:

Rekomendacje zostały omówione w toku Konferencji "Strażnicy dostępności", z udziałem przedstawicieli organizacji biorących udział w projekcie oraz ekspertów. 
Dodaj komentarz