Aktywność w portalu:

Przebieg Konferencji z 27.09.2022

| Dodaj komentarz

W dniu 27 września 2022 r. w formie hybrydowej odbyła się Konferencja podsumowująca projekt ,,Strażnicy dostępności”. Organizatorami Konferencji był Polski Związek Głuchych wraz z Polskim Forum Osóbz Niepełnosprawnościami Celem konferencji było zaprezentowanie efektów projektu ,,Strażnicy dostępności”, w ramach którego został przeprowadzony monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad […]

Czytaj dalej

Publikacja zrealizowana w ramach projektu

| Dodaj komentarz

,,Prawo na straży dostępności” Podręcznik monitoringu prawa pod kątem zasad dostępności ,,Prawo na straży dostępności” Podręcznik monitoringu prawa pod kątem zasad dostępności, to publikacja powstała w ramach projektu „Strażnicy dostępności” realizowanego przez Polski Związek Głuchych i Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój […]

Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca projekt Strażnicy dostępności

| Dodaj komentarz

Zapraszamy na Konferencję w dniu 27 września 2022 r. w Centrum Okopowa w Warszawie Polski Związek Głuchych oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami zapraszają na konferencję podsumowującą projekt Strażnicy dostępności. Tematem konferencji jest monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Celem konferencji jest zaprezentowanie efektów projektu, w […]

Czytaj dalej

Jak korzystać z prawa do dostępności ?

| Dodaj komentarz

Zapraszamy do informacji zamieszczonej na stronie PFRON dotyczącej prawa do dostępności, link.PFRON prowadzi również stronę internetową, która poświęcona jest dostępności: https://dostepnosc.pfron.org.pl/. Od 6 września 2021 r. obowiązują przepisy regulujące postępowanie skargowe na brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Gdy podmiot publiczny nie zapewnia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, każdy może złożyć do niego informację o braku dostępności. […]

Czytaj dalej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

| Dodaj komentarz

w sprawie programu pilotażowego leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin. Termin do 19.05.2021 r.

Czytaj dalej