Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 MentorPFON – Monitoring Dostępności

Aktywność w portalu:

Publikacja: „Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności”

| Dodaj komentarz

W ramach projektu pt. „Strażnicy dostępności”, jedna z biorących w nim udział organizacji monitorowała problematykę dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. instytucji kultury mających swoje siedziby na terenie województwa podlaskiego. Warto w kontekście tej tematyki wskazać, że w ostatnim czasie w ramach innego projektu został opracowany i zaprezentowany „Poradnik dla sektora kultury w zakresie […]

Czytaj dalej

Deklaracje Dostępności

| 1 komentarz do Deklaracje Dostępności

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zobowiązuje podmioty publiczne do sporządzania i publikowania na stronach internetowych Deklaracji Dostępności. Deklaracja jest opisem dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami i przedstawia informacje dotyczące m.in. rozwiązań wspierających. Informacje, jakie powinna zawierać Deklaracja Dostępności zostały wskazane szczegółowo […]

Czytaj dalej

Dostępność obiektów turystycznych – przewodnik.

| Dodaj komentarz

W ramach projektu pt. „Strażnicy dostępności”, jedna z biorących w nim udział organizacji postanowiła zbadać kwestię dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami instytucji kultury oraz instytucji przyrodniczych mających swoje siedziby na terenie województwa podlaskiego (m.in. w zakresie stosowania audiodeskrypcji). Przygotowując badanie, zwrócono uwagę m.in. na publikację przygotowaną przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną (PROT) pt. „Podlaskie: […]

Czytaj dalej

Deklaracje Dostępności – rekomendacje

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, uwaga jednej z organizacji została zwrócona na Deklaracje Dostępności, które podmioty publiczne zobowiązane są do publikowania na stronach internetowych, na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przeprowadzono monitoring stosowania prawa obejmujący kilkadziesiąt podmiotów. Wśród najważniejszych ustaleń należy […]

Czytaj dalej

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o petycjach.

| Dodaj komentarz

Dnia 5 lipca 2021 roku do Sejmu RP wpłynął Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o petycjach. Projekt dotyczy zmian w ustawach: o dostępie do informacji publicznej i w ustawie o petycjach. Ma na celu umożliwienie osobom uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o […]

Czytaj dalej

Deklaracje Dostępności jako źródło informacji dla osób z niepełnosprawnościami

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, uwaga jednej z organizacji została zwrócona na Deklaracje Dostępności, które podmioty publiczne zobowiązane są do publikowania na stronach internetowych, na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848). Przeprowadzono monitoring stosowania prawa obejmujący kilkadziesiąt podmiotów. […]

Czytaj dalej

Osoba z niepełnosprawnością świadkiem zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC – rekomendacje

| Dodaj komentarz

Jedna z organizacji biorących udział w Projekcie „Strażnicy dostępności”, podjęła kwestię pełnienia przez osobę z niepełnosprawnościami funkcji świadka zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Przeprowadzono w tym zakresie badanie obejmujące monitoring stosowania prawa przez 16 USC z całej Polski. Wśród najważniejszych ustaleń badania należy wskazać m.in.: • występowanie różnorodnych, niejednolitych stanowisk prezentowanych przez Urzędy […]

Czytaj dalej

Działania koordynatorów dostępności – rekomendacja

| Dodaj komentarz

Wśród zagadnień znajdujących się w sferze szczególnego zainteresowania organizacji zaangażowanych w Projekt „Strażnicy dostępności” można wymienić działalność koordynatorów dostępności w JST powoływanych na mocy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) oraz ewentualne możliwości współpracy koordynatorów z […]

Czytaj dalej

Osoba z niepełnosprawnością świadkiem zawarcia małżeństwa. Monitoring stosowania prawa.

| 1 komentarz do Osoba z niepełnosprawnością świadkiem zawarcia małżeństwa. Monitoring stosowania prawa.

Jedna z organizacji biorących udział w Projekcie „Strażnicy dostępności”, na podstawie sygnałów od swoich członków, zwróciła uwagę na kwestię pełnienia przez osoby z niepełnosprawnościami funkcji świadka zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Przeprowadzono w tym zakresie badanie obejmujące monitoring stosowania prawa przez 16 USC z całej Polski. Wśród najważniejszych ustaleń badania należy wskazać: • […]

Czytaj dalej

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Monitoring stosowania prawa.

| 1 komentarz do Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Monitoring stosowania prawa.

Wśród zagadnień znajdujących się w sferze zainteresowania organizacji biorących udział w Projekcie „Strażnicy dostępności” należy wymienić problematykę zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w urzędach samorządowych, w tym funkcjonowanie regulacji prawnych w tym zakresie. W ramach projektu postanowiono skupić się m.in. na monitorowaniu stosowania obowiązującego prawa w procedurach rekrutacji i procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, a także […]

Czytaj dalej