Aktywność w portalu:

Monitoring działalności koordynatorów dostępności.

| Dodaj komentarz

Wśród zagadnień znajdujących się w sferze szczególnego zainteresowania organizacji zaangażowanych w Projekt można wymienić działalność koordynatorów dostępności w JST powoływanych na mocy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) oraz ewentualne możliwości współpracy koordynatorów z organizacjami pozarządowymi. […]

Czytaj dalej
  • 1
  • Aktualna strona 2