Aktywność w portalu:

Badanie dostępności przebudowywanego dworca PKP Olsztyn Główny

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych zdecydował się sprawdzić plany architektoniczne gruntownie przebudowywanego dworca PKP Olsztyn Główny, wraz z przejściem podziemnym i peronami, pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dworzec kolejowy PKP Olsztyn Główny jest jednym z najważniejszych obiektów użyteczności publicznej w mieście, to jedna z jego wizytówek. […]

Czytaj dalej

Dostępność usług realizowanych poprzez strony internetowe lokalnych urzędów i podmiotów publicznych

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych postanowił objąć monitoringiem dostępność stron internetowych lokalnych podmiotów publicznych. Doświadczenia własne uczestników projektu wskazują bowiem, że mimo obowiązywania od lat przepisów dotyczących konieczności dostosowywania stron internetowych przez podmioty publiczne, codzienna praktyka w tym obszarze wygląda bardzo różnie. Dotyczy to w dużym stopniu stron prowadzonych […]

Czytaj dalej

Badanie dostępności procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych podjął się zbadania dostępności trwającego procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+. Na przełomie 2021 i 2022 toczyły się prace nad Strategią Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+. Jest to najważniejszy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki działań w poszczególnych obszarach funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Określa […]

Czytaj dalej

Dostępność planowanych lubelskich aktywności jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmiku Wojewódzkiego zdecydował się sprawdzić dostępność aktywności planowanych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży, jaką Lublin ma się stać w 2023 roku. W ramach monitoringu planowane było sprawdzenie, czy jest w tej inicjatywie miejsce także dla młodzieży z niepełnosprawnością oraz jak organizatorzy przewidują […]

Czytaj dalej

Badanie poziomu dostępności lubelskich POZ dla osób g/Głuchych i słabosłyszących

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmiku Wojewódzkiego wziął pod lupę publiczne placówki ochrony zdrowia, które powinny być dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W kontekście obsługi osób g/Głuchych i słabosłyszących zastosowanie mają ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami […]

Czytaj dalej