Czym jest dostępność?

Według Słownika Języka Polskiego słowo „dostępny” oznacza:

  • coś, co jest łatwe do przyswojenia,
  • coś nietrudnego do zdobycia, bez przeszkód, z łatwym wejściem/ wyjściem
  • taki, z którym łatwo można nawiązać kontakt, do którego jest łatwy dostęp.

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej jako: „u.z.d.”), wprowadziła pojęcie dostępności (art. 2 pkt 2 u.z.d.).

Dostępność według tej ustawy oznacza – dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 u.z.d., będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia.

Wskazane w art. 6 u.z.d. wymagania służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami są  minimalnymi. Oznacza to, że podmiot publiczny zobowiązany do zapewnienia tych potrzeb może wskazać inne niż wymienione w ustawach wymagania, przy czym zapewnione musi być wspomniane minimum.

Ankiety edukacyjne

Nie ma jeszcze ankiet w tym wpisie.

Dodaj komentarz