Dostępność obiektów turystycznych – przewodnik.

W ramach projektu pt. „Strażnicy dostępności”, jedna z biorących w nim udział organizacji postanowiła zbadać kwestię dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami instytucji kultury oraz instytucji przyrodniczych mających swoje siedziby na terenie województwa podlaskiego (m.in. w zakresie stosowania audiodeskrypcji).

Przygotowując badanie, zwrócono uwagę m.in. na publikację przygotowaną przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną (PROT) pt. „Podlaskie: dostępne. Turystyka dla osób z niepełnosprawnościami”. W tym przewodniku zwięźle zaprezentowano atrakcje turystyczne z terenu województwa podlaskiego, informując jednocześnie o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/sport/sport/podlaskie-dostepne-turystyka-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami---najnowsza-publikacja-prot.html

Dodaj komentarz