Deklaracje Dostępności

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zobowiązuje podmioty publiczne do sporządzania i publikowania na stronach internetowych Deklaracji Dostępności. 

Deklaracja jest opisem dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami i przedstawia informacje dotyczące m.in. rozwiązań wspierających. 

Informacje, jakie powinna zawierać Deklaracja Dostępności zostały wskazane szczegółowo w ustawie o dostępności cyfrowej. Na podstawie art. 12 pkt 7 tej ustawy Minister Cyfryzacji przygotował również dokument określający warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Jeden komentarz “Deklaracje Dostępności”

Dodaj komentarz