Dostępność cyfrowa

W zakresie minimalnych wymagań dotyczących dostępności cyfrowej prawodawca odsyła do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Inne przykłady zapewnienia dostępności cyfrowej:

  • umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami kontaktu z urzędem w formie SMS lub MMS poprzez odpowiedni numer telefonu, adresy mail bądź telefonicznie;
  • komunikator- wideotłumacz zapewniający kontakt z urzędem;
  • umieszczenie na stronie internetowej urzędu plików, dokumentów w formie cyfrowej;
  • zamieszczenie na stronie internetowej urzędu tzw. deklaracji dostępności serwisu internetowego danego urzędu.

2 Komentarze “Dostępność cyfrowa”

Dodaj komentarz