Publikacja: „Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności”

W ramach projektu pt. „Strażnicy dostępności”, jedna z biorących w nim udział organizacji monitorowała problematykę dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. instytucji kultury mających swoje siedziby na terenie województwa podlaskiego. 

Warto w kontekście tej tematyki wskazać, że w ostatnim czasie w ramach innego projektu został opracowany i zaprezentowany "Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności". Publikacja, obok zarysu regulacji prawnych, przedstawia szereg wskazówek i dobrych praktyk. 

Poradnik jest dostępny:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dostepnosc-plus--poradnik-dla-kultury


Dodaj komentarz