Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Uzasadnienie potrzeby nowej regulacji prawnej w zakresie dostępności – Monitoring Dostępności

Uzasadnienie potrzeby nowej regulacji prawnej w zakresie dostępności

Jednym z instrumentów realizacji rządowego programu „Dostępność Plus” (ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r.) jest właśnie ustawa z dnia 19 lipca 2018 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), która nakłada na podmioty publiczne obowiązek zapewnienia dostępności do tych podmiotów. Koncept ten stanowi nowatorskie rozwiązania w zakresie poprawy dostępności przestrzeni publicznej oraz produktów i usług, orientujący działania państwa na prawnych, instytucjonalnych i finansowych rozwiązaniach na rzecz poprawy dostępności. Z programu tego wynika nowy paradygmat, zakładający iż dostępność powinna być horyzontalną zasadą realizacji wszystkich polityk publicznych.

            Celem ustawy o zapewnianiu dostępności jest stopniowa poprawa dostępności podmiotów publicznych, dzięki której osoby ze szczególnymi potrzebami, w sposób możliwie samodzielny będą mogły korzystać z usług publicznych. Ustawa określa środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie.

            Rozwiązania przewidziane w ustawie realizują zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), która w art. 9 stwierdza: dostępność odnosi się do zapewnienia osobom niepełnosprawnym na równi z innymi obywatelami uczestnictwa w każdej sferze społecznej.

             Wyzwaniem stojącym przed prawodawcą jest zmiana podejścia podmiotów publicznych do kwestii dostępności. Wprowadzenie do ustawodawstwa normy prawnej, określającej obowiązki prawne podmiotów publicznych na rzecz dostępności, sposób ich realizacji oraz mechanizmy egzekwowania ma – co do zasady – zapewnić w większym stopniu uwzględnienie różnych potrzeb użytkowników przestrzeni publicznej, a tym samym większy komfort jej użytkowania i pełniejszy dostęp do niej dla wszystkich obywateli.

Dodaj komentarz