Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej – Monitoring Dostępności

Minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej

Minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, jakie wskazuje się w ustawie w art. 6 pkt 1 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej jako: „u.z.d.”) to:

 1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 2. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Dostępność architektoniczna dotyczy także m.in.:

 • zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępu do wszystkich kondygnacji i pięter budynku (łatwość dostania się do budynku). Oznacza to m.in. określenie w jaki sposób można dojechać do siedziby danego urzędu (komunikacją publiczną, własnym środkiem transportu);
 • odpowiedniego oznakowania miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością;
 • zapewnienia podjazdu przy wejściu do budynku dla osób na wózkach inwalidzkich;
 • oznakowania kontrastowego i dotykowego początku i końca pochylni, stopni schodów;
 • zapewnienie podestów na schodach;
 • instalacji platform schodowych;
 • zapewnienia oznakowania urzędu w języku Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • odpowiedniego wyposażenia toalet dla osób z niepełnosprawnością (np. dzwonek, aby wezwać pomoc);
 • dostosowania pomieszczenia do tzw. pętli indukcyjnej (niekiedy jest to niemożliwe, z uwagi na wysoki poziom zakłóceń);
 • obniżenia blatów, np. w kancelarii urzędu;
 • umieszczenia misek z wodą dla psów asystujących i psów przewodników.

Chcąc zwiększyć dostępność architektoniczną danego obiektu należy zadać sobie pytanie, dla kogo powinien on być dostępny i w jakim zakresie. Wśród obiektów użyteczności publicznej (zarówno urzędów, bibliotek, pływalni miejskich, obiektów sportowych itp.) można wyróżnić dwa typy użytkowników – osoby pracujące w nich na co dzień oraz osoby korzystające z nich sporadycznie lub jednorazowo – klientów. Potrzeby przedstawicieli obu tych grup są zasadniczo różne.

Ankiety edukacyjne

Nie ma jeszcze ankiet w tym wpisie.

Jeden komentarz “Minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej”

  Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623

Dodaj komentarz