Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Monitorowanie prawa miejscowego przez przedstawicieli społeczności lokalnych – Monitoring Dostępności

Monitorowanie prawa miejscowego przez przedstawicieli społeczności lokalnych


Monitorowanie prawa może dotyczyć aktów prawnych stanowionych na poziomie ogólnokrajowym albo lokalnym. Nie sposób ustalić prymatu monitorowania aktów prawnych któregoś z wymienionych poziomów.

Polecam Państwu Poradnik dotyczący procesu legislacji w samorządzie terytorialnym, w którym omówiono monitorowanie prawa miejscowego przez przedstawicieli społeczności lokalnych.

Publikacja składa się z dwóch części.

Pierwsza część publikacji zawiera informacje dotyczące:

  1. podstaw prawnych możliwości partycypacji partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa miejscowego;
  2. organizacji, zakresu kompetencji i zadań samorządu terytorialnego;
  3. procesu tworzenia prawa miejscowego;
  4. struktury aktu prawa miejscowego.

W drugiej części publikacji omówiono:

  1. Funkcje i narzędzia monitoringu procesów tworzenia prawa miejscowego
  2. Dobre praktyki monitorowania prawa lokalnego przez partnerów społecznych

W części tej zaprezentowano przykłady sposobów monitorowania procesu stanowienia prawa na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim – przede wszystkim na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizy sprawozdań z konsultacji społecznych. Ponadto opisano przykłady najaktywniej działających organizacji społecznych na obszarze województwa mazowieckiego, których jedną z zasadniczych sfer działalności statutowej jest partycypacja w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego, podejmowanych przez organy samorządu terytorialnego.


Dostęp:
https://frdl.org.pl/pliki/frdl/document/publikacjeFRDL/Monitoring_Legislacja_w_samorzadzie_Poradnik.pdf

Dodaj komentarz