Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – Monitoring Dostępności

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został ogłoszony projekt ustawy mający chronić sygnalistów, osób zgłaszających naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą. Projekt jest ważną inicjatywą ustawodawczą rozpoczynającą ważną implementację wspólnotowych regulacji w ramach ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17).

Termin konsultacji mija 17 listopada 2021 roku.

Poniżej znajduje się link do strony internetowej, na której został ogłoszony projekt. Dostępne są również dokumenty tj. uzasadnienie i ocena skutków regulacji.

Jeden komentarz “Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa”

    Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623
  • Oceń:

    Agnieszka Gontarz

    mówi:

    Głównym celem ustawy jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Regulacja ustawowa została przygotowana w sposób kompleksowy. Zawiera bardzo dużo informacji wprowadzających do samej tematyki instytucji sygnalisty. Pod pojęciem sygnalisty rozumiana będzie taka postawa osoby fizycznej, która w sposób aktywny reaguje na zauważone przez siebie naruszenia czy nieprawidłowości. Ze względu na charakter tej instytucji ustawodawca zdecydował się na objęcie osób zgłaszających zauważone nieprawidłowości ochroną, która została ujęta w ramy funkcjonowania całych organizacji. Materia jest niezwykle istotna, bo wyznacza wspólne ramy prawne i instytucjonalne dla europejskich standardów dla sygnalistów. Projektowana regulacja powinna zostać również przeanalizowana pod kątem dostępności proponowanych rozwiązań przez grupę osób z różnego rodzajami niepełnosprawności w środowisku pracy.

Dodaj komentarz