Dostępność segmentów dla osób z niepełnosprawnościami w Domu Studenta

Checklista pozwala na zweryfikowanie poziomu dostępności architektonicznej mieszkań przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami w akademikach i ich otoczenia

Dodaj komentarz