Konsultacje publiczne projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Czy zostali Państwo zaproszeni do konsultacji? Jakie uwagi zamierzacie zgłosić? Termin zgłaszania uwag mija 30 lipca 2021 roku.

Zapraszam do wymiany informacji.

……………………………………………………..

Harmonogram Rządowego Procesu Legislacyjnego jest dostępny pod linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348551/katalog/12799601#12799601

Dodaj komentarz