Przykładowa check-lista dla dostojności informacyjno-komunikacyjnej

Przykładowa check-lista pozwala odpowiedzieć na pytanie czy zostały zapewnione minimalne wymogi ustawowe dla dostęności informacyjno-komunikacyjnej.

Dodaj komentarz