Przebieg Konferencji z 27.09.2022

| Dodaj komentarz

W dniu 27 września 2022 r. w formie hybrydowej odbyła się Konferencja podsumowująca projekt ,,Strażnicy dostępności”. Organizatorami Konferencji był Polski Związek Głuchych wraz z Polskim Forum Osóbz Niepełnosprawnościami Celem konferencji było zaprezentowanie efektów projektu ,,Strażnicy dostępności”, w ramach którego został przeprowadzony monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad […]

Czytaj dalej »

Publikacja zrealizowana w ramach projektu

| Dodaj komentarz

,,Prawo na straży dostępności” Podręcznik monitoringu prawa pod kątem zasad dostępności ,,Prawo na straży dostępności” Podręcznik monitoringu prawa pod kątem zasad dostępności, to publikacja powstała w ramach projektu „Strażnicy dostępności” realizowanego przez Polski Związek Głuchych i Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój […]

Czytaj dalej »

Konferencja podsumowująca projekt Strażnicy dostępności

| Dodaj komentarz

Zapraszamy na Konferencję w dniu 27 września 2022 r. w Centrum Okopowa w Warszawie Polski Związek Głuchych oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami zapraszają na konferencję podsumowującą projekt Strażnicy dostępności. Tematem konferencji jest monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Celem konferencji jest zaprezentowanie efektów projektu, w […]

Czytaj dalej »

Rządowy projekt ustawy o ekonomii społecznej już w Sejmie

| Dodaj komentarz

7 czerwca 2022 – Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 2321 8 czerwca 2022 – Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu 22 czerwca 2022 – I czytanie na 57. Posiedzeniu Sejmu, Skierowano do: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Celem projektowanej regulacji jest aktywne włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności: bezrobotnych czy […]

Czytaj dalej »

Standard dostępności POZ – poradnik

| Dodaj komentarz

Szanowni Państwo,zapraszam serdecznie do zapoznania się z poradnikiem „Standard Dostępności POZ, który został opracowany w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia. Poradnik stanowi uzupełnienie wiedzy z zakresu dostępności POZ, ale też może być inspiracją do podjęcia interwencji w tym obszarze. Poniżej przesyłam bezpośredni link do wpisu:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10… skrót POZ oznacza – podstawową opiekę zdrowotną

Czytaj dalej »

Jak korzystać z prawa do dostępności ?

| Dodaj komentarz

Zapraszamy do informacji zamieszczonej na stronie PFRON dotyczącej prawa do dostępności, link.PFRON prowadzi również stronę internetową, która poświęcona jest dostępności: https://dostepnosc.pfron.org.pl/. Od 6 września 2021 r. obowiązują przepisy regulujące postępowanie skargowe na brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Gdy podmiot publiczny nie zapewnia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, każdy może złożyć do niego informację o braku dostępności. […]

Czytaj dalej »

Konsultacje publiczne projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług

| Dodaj komentarz

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Rządowego CentrumLegislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” zamieszczony został projekt ustawyo dostępności niektórych produktów i usług (numer w wykazie UC119). Ustawa wdroży do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usługzwaną Europejskim […]

Czytaj dalej »

Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz oceny realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025

| Dodaj komentarz

Więcej na temat badań ewaluacyjnych obejmujący osoby z niepełnosprawnościami, a dotyczący stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, , w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz oceny realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025, można przeczytać i pobrać dodatkowe materiały na stronie internetowej Ewaluacja Fundusze Europejskie, do której został podany link […]

Czytaj dalej »

Artykuł Rzecznika Praw Obywatelskich o projekcie nowego rozporządzenia określającego warunki techniczne budynków

| Dodaj komentarz

Warto zapoznać się z artykułem Rzecznika Praw Obywatelskich o projekcie nowego rozporządzenia określającego warunki techniczne budynków w kontekście dostosowania proponowanych rozwiązań do faktycznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i najszerszej realizacji założeń projektowania uniwersalnego. Dlaczego warto było wziąć udział w konsultacjach dowiecie się z artykułu? Poniżej link do artykułu:

Czytaj dalej »