Badanie dostępności przebudowywanego dworca PKP Olsztyn Główny

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych zdecydował się sprawdzić plany architektoniczne gruntownie przebudowywanego dworca PKP Olsztyn Główny, wraz z przejściem podziemnym i peronami, pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dworzec kolejowy PKP Olsztyn Główny jest jednym z najważniejszych obiektów użyteczności publicznej w mieście, to jedna z jego wizytówek. […]

Czytaj dalej »

Dostępność usług realizowanych poprzez strony internetowe lokalnych urzędów i podmiotów publicznych

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych postanowił objąć monitoringiem dostępność stron internetowych lokalnych podmiotów publicznych. Doświadczenia własne uczestników projektu wskazują bowiem, że mimo obowiązywania od lat przepisów dotyczących konieczności dostosowywania stron internetowych przez podmioty publiczne, codzienna praktyka w tym obszarze wygląda bardzo różnie. Dotyczy to w dużym stopniu stron prowadzonych […]

Czytaj dalej »

Badanie dostępności procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych podjął się zbadania dostępności trwającego procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+. Na przełomie 2021 i 2022 toczyły się prace nad Strategią Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+. Jest to najważniejszy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki działań w poszczególnych obszarach funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Określa […]

Czytaj dalej »

Dostępność planowanych lubelskich aktywności jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmiku Wojewódzkiego zdecydował się sprawdzić dostępność aktywności planowanych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży, jaką Lublin ma się stać w 2023 roku. W ramach monitoringu planowane było sprawdzenie, czy jest w tej inicjatywie miejsce także dla młodzieży z niepełnosprawnością oraz jak organizatorzy przewidują […]

Czytaj dalej »

Badanie poziomu dostępności lubelskich POZ dla osób g/Głuchych i słabosłyszących

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmiku Wojewódzkiego wziął pod lupę publiczne placówki ochrony zdrowia, które powinny być dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W kontekście obsługi osób g/Głuchych i słabosłyszących zastosowanie mają ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami […]

Czytaj dalej »

Deklaracje Dostępności jako źródło informacji dla osób z niepełnosprawnościami

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, uwaga jednej z organizacji została zwrócona na Deklaracje Dostępności, które podmioty publiczne zobowiązane są do publikowania na stronach internetowych, na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848). Przeprowadzono monitoring stosowania prawa obejmujący kilkadziesiąt podmiotów. […]

Czytaj dalej »

Osoba z niepełnosprawnością świadkiem zawarcia małżeństwa. Monitoring stosowania prawa.

| 1 komentarz do Osoba z niepełnosprawnością świadkiem zawarcia małżeństwa. Monitoring stosowania prawa.

Jedna z organizacji biorących udział w Projekcie „Strażnicy dostępności”, na podstawie sygnałów od swoich członków, zwróciła uwagę na kwestię pełnienia przez osoby z niepełnosprawnościami funkcji świadka zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Przeprowadzono w tym zakresie badanie obejmujące monitoring stosowania prawa przez 16 USC z całej Polski. Wśród najważniejszych ustaleń badania należy wskazać: • […]

Czytaj dalej »

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Monitoring stosowania prawa.

| 1 komentarz do Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Monitoring stosowania prawa.

Wśród zagadnień znajdujących się w sferze zainteresowania organizacji biorących udział w Projekcie „Strażnicy dostępności” należy wymienić problematykę zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w urzędach samorządowych, w tym funkcjonowanie regulacji prawnych w tym zakresie. W ramach projektu postanowiono skupić się m.in. na monitorowaniu stosowania obowiązującego prawa w procedurach rekrutacji i procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, a także […]

Czytaj dalej »

Monitoring działalności koordynatorów dostępności.

| Dodaj komentarz

Wśród zagadnień znajdujących się w sferze szczególnego zainteresowania organizacji zaangażowanych w Projekt można wymienić działalność koordynatorów dostępności w JST powoływanych na mocy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) oraz ewentualne możliwości współpracy koordynatorów z organizacjami pozarządowymi. […]

Czytaj dalej »