Osoba z niepełnosprawnością świadkiem zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC – rekomendacje

| Dodaj komentarz

Jedna z organizacji biorących udział w Projekcie „Strażnicy dostępności”, podjęła kwestię pełnienia przez osobę z niepełnosprawnościami funkcji świadka zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Przeprowadzono w tym zakresie badanie obejmujące monitoring stosowania prawa przez 16 USC z całej Polski. Wśród najważniejszych ustaleń badania należy wskazać m.in.: • występowanie różnorodnych, niejednolitych stanowisk prezentowanych przez Urzędy […]

Czytaj dalej »

Działania koordynatorów dostępności – rekomendacja

| Dodaj komentarz

Wśród zagadnień znajdujących się w sferze szczególnego zainteresowania organizacji zaangażowanych w Projekt „Strażnicy dostępności” można wymienić działalność koordynatorów dostępności w JST powoływanych na mocy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) oraz ewentualne możliwości współpracy koordynatorów z […]

Czytaj dalej »