Przykładowa check lista – dostępność architektoniczna

| Dodaj komentarz

Pytania podstawowe w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej: • Czy z budynek jest dostosowany do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością? TAK/NIE • Czy budynek jest dostosowany do potrzeb klientów? TAK/NIE • Czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku? TAK/NIE • Czy osoby niewidome lub słabowidzące posiadają dostosowany system informacji o obiekcie? TAK/NIE • Czy […]

Czytaj dalej »

Minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej

| Dodaj komentarz

Minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, jakie wskazuje się w ustawie w art. 6 pkt 1 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej jako: „u.z.d.”) to: zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z […]

Czytaj dalej »