Publikacja: „Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności”

| Dodaj komentarz

W ramach projektu pt. „Strażnicy dostępności”, jedna z biorących w nim udział organizacji monitorowała problematykę dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. instytucji kultury mających swoje siedziby na terenie województwa podlaskiego. Warto w kontekście tej tematyki wskazać, że w ostatnim czasie w ramach innego projektu został opracowany i zaprezentowany „Poradnik dla sektora kultury w zakresie […]

Czytaj dalej »

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

| 1 komentarz do Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Minimalne wymogi w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dotyczą: obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony […]

Czytaj dalej »