Rozporządzenie Ministra Zdrowia

w sprawie programu pilotażowego leczenia dzieci i młodzieży nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346406/katalog/12785779#12785779

Termin do 19.05.2021 r.

Dodaj komentarz