Badanie dostępności przebudowywanego dworca PKP Olsztyn Główny

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych zdecydował się sprawdzić plany architektoniczne gruntownie przebudowywanego dworca PKP Olsztyn Główny, wraz z przejściem podziemnym i peronami, pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dworzec kolejowy PKP Olsztyn Główny jest jednym z najważniejszych obiektów użyteczności publicznej w mieście, to jedna z jego wizytówek. […]

Czytaj dalej »

Badanie dostępności procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych podjął się zbadania dostępności trwającego procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+. Na przełomie 2021 i 2022 toczyły się prace nad Strategią Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+. Jest to najważniejszy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki działań w poszczególnych obszarach funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Określa […]

Czytaj dalej »

Dostępność planowanych lubelskich aktywności jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmiku Wojewódzkiego zdecydował się sprawdzić dostępność aktywności planowanych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży, jaką Lublin ma się stać w 2023 roku. W ramach monitoringu planowane było sprawdzenie, czy jest w tej inicjatywie miejsce także dla młodzieży z niepełnosprawnością oraz jak organizatorzy przewidują […]

Czytaj dalej »

Publikacja: „Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności”

| Dodaj komentarz

W ramach projektu pt. „Strażnicy dostępności”, jedna z biorących w nim udział organizacji monitorowała problematykę dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. instytucji kultury mających swoje siedziby na terenie województwa podlaskiego. Warto w kontekście tej tematyki wskazać, że w ostatnim czasie w ramach innego projektu został opracowany i zaprezentowany „Poradnik dla sektora kultury w zakresie […]

Czytaj dalej »

Deklaracje Dostępności

| 1 komentarz do Deklaracje Dostępności

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zobowiązuje podmioty publiczne do sporządzania i publikowania na stronach internetowych Deklaracji Dostępności. Deklaracja jest opisem dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami i przedstawia informacje dotyczące m.in. rozwiązań wspierających. Informacje, jakie powinna zawierać Deklaracja Dostępności zostały wskazane szczegółowo […]

Czytaj dalej »

Dostępność obiektów turystycznych – przewodnik.

| Dodaj komentarz

W ramach projektu pt. „Strażnicy dostępności”, jedna z biorących w nim udział organizacji postanowiła zbadać kwestię dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami instytucji kultury oraz instytucji przyrodniczych mających swoje siedziby na terenie województwa podlaskiego (m.in. w zakresie stosowania audiodeskrypcji). Przygotowując badanie, zwrócono uwagę m.in. na publikację przygotowaną przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną (PROT) pt. „Podlaskie: […]

Czytaj dalej »

Deklaracje Dostępności – rekomendacje

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, uwaga jednej z organizacji została zwrócona na Deklaracje Dostępności, które podmioty publiczne zobowiązane są do publikowania na stronach internetowych, na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przeprowadzono monitoring stosowania prawa obejmujący kilkadziesiąt podmiotów. Wśród najważniejszych ustaleń należy […]

Czytaj dalej »

Deklaracje Dostępności jako źródło informacji dla osób z niepełnosprawnościami

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, uwaga jednej z organizacji została zwrócona na Deklaracje Dostępności, które podmioty publiczne zobowiązane są do publikowania na stronach internetowych, na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848). Przeprowadzono monitoring stosowania prawa obejmujący kilkadziesiąt podmiotów. […]

Czytaj dalej »

Artykuł Rzecznika Praw Obywatelskich o projekcie nowego rozporządzenia określającego warunki techniczne budynków

| Dodaj komentarz

Warto zapoznać się z artykułem Rzecznika Praw Obywatelskich o projekcie nowego rozporządzenia określającego warunki techniczne budynków w kontekście dostosowania proponowanych rozwiązań do faktycznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i najszerszej realizacji założeń projektowania uniwersalnego. Dlaczego warto było wziąć udział w konsultacjach dowiecie się z artykułu? Poniżej link do artykułu:

Czytaj dalej »