Dostępność usług realizowanych poprzez strony internetowe lokalnych urzędów i podmiotów publicznych

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych postanowił objąć monitoringiem dostępność stron internetowych lokalnych podmiotów publicznych. Doświadczenia własne uczestników projektu wskazują bowiem, że mimo obowiązywania od lat przepisów dotyczących konieczności dostosowywania stron internetowych przez podmioty publiczne, codzienna praktyka w tym obszarze wygląda bardzo różnie. Dotyczy to w dużym stopniu stron prowadzonych […]

Czytaj dalej »

Badanie dostępności procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych podjął się zbadania dostępności trwającego procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+. Na przełomie 2021 i 2022 toczyły się prace nad Strategią Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+. Jest to najważniejszy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki działań w poszczególnych obszarach funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Określa […]

Czytaj dalej »

Dostępność planowanych lubelskich aktywności jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmiku Wojewódzkiego zdecydował się sprawdzić dostępność aktywności planowanych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży, jaką Lublin ma się stać w 2023 roku. W ramach monitoringu planowane było sprawdzenie, czy jest w tej inicjatywie miejsce także dla młodzieży z niepełnosprawnością oraz jak organizatorzy przewidują […]

Czytaj dalej »

Badanie poziomu dostępności lubelskich POZ dla osób g/Głuchych i słabosłyszących

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, zespół projektowy Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmiku Wojewódzkiego wziął pod lupę publiczne placówki ochrony zdrowia, które powinny być dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W kontekście obsługi osób g/Głuchych i słabosłyszących zastosowanie mają ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami […]

Czytaj dalej »

Publikacja: „Poradnik dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostępności”

| Dodaj komentarz

W ramach projektu pt. „Strażnicy dostępności”, jedna z biorących w nim udział organizacji monitorowała problematykę dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. instytucji kultury mających swoje siedziby na terenie województwa podlaskiego. Warto w kontekście tej tematyki wskazać, że w ostatnim czasie w ramach innego projektu został opracowany i zaprezentowany „Poradnik dla sektora kultury w zakresie […]

Czytaj dalej »

Deklaracje Dostępności

| 1 komentarz do Deklaracje Dostępności

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zobowiązuje podmioty publiczne do sporządzania i publikowania na stronach internetowych Deklaracji Dostępności. Deklaracja jest opisem dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami i przedstawia informacje dotyczące m.in. rozwiązań wspierających. Informacje, jakie powinna zawierać Deklaracja Dostępności zostały wskazane szczegółowo […]

Czytaj dalej »

Dostępność obiektów turystycznych – przewodnik.

| Dodaj komentarz

W ramach projektu pt. „Strażnicy dostępności”, jedna z biorących w nim udział organizacji postanowiła zbadać kwestię dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami instytucji kultury oraz instytucji przyrodniczych mających swoje siedziby na terenie województwa podlaskiego (m.in. w zakresie stosowania audiodeskrypcji). Przygotowując badanie, zwrócono uwagę m.in. na publikację przygotowaną przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną (PROT) pt. „Podlaskie: […]

Czytaj dalej »

Deklaracje Dostępności – rekomendacje

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, uwaga jednej z organizacji została zwrócona na Deklaracje Dostępności, które podmioty publiczne zobowiązane są do publikowania na stronach internetowych, na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przeprowadzono monitoring stosowania prawa obejmujący kilkadziesiąt podmiotów. Wśród najważniejszych ustaleń należy […]

Czytaj dalej »

Deklaracje Dostępności jako źródło informacji dla osób z niepełnosprawnościami

| Dodaj komentarz

W ramach projektu „Strażnicy dostępności”, uwaga jednej z organizacji została zwrócona na Deklaracje Dostępności, które podmioty publiczne zobowiązane są do publikowania na stronach internetowych, na mocy przepisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848). Przeprowadzono monitoring stosowania prawa obejmujący kilkadziesiąt podmiotów. […]

Czytaj dalej »

Jak monitorować dostępność cyfrową?

| Dodaj komentarz

Na oficjalnych rządowych stronach internetowych można odnaleźć wiele wskazówek jak prawidłowo monitorować dostępność cyfrową. Czyli sprawdza się przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie dostępności cyfrowej przez podmioty, na które nałożono taki obowiązek. Poniżej zamieszczam linki do stron internetowych, na których znajdują się między innymi informacje dotyczące: celu monitorowania dostępności cyfrowej, które strony internetowe i aplikacje mobilne […]

Czytaj dalej »