Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Monitoring stosowania prawa.

| 1 komentarz do Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Monitoring stosowania prawa.

Wśród zagadnień znajdujących się w sferze zainteresowania organizacji biorących udział w Projekcie „Strażnicy dostępności” należy wymienić problematykę zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w urzędach samorządowych, w tym funkcjonowanie regulacji prawnych w tym zakresie. W ramach projektu postanowiono skupić się m.in. na monitorowaniu stosowania obowiązującego prawa w procedurach rekrutacji i procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, a także […]

Czytaj dalej »